برچسب: Skype For Business

معرفی سرویس

ساختار و قابلیت های Skype For Business : این سرویس را با دو توپولوژی با نام های Standard Pool و Enterprise Pool می توان پیاده سازی کرد. نسخه ی Standard قابلیت ارائه تمامی سرویس های سطح Enterprise را داشته و تا 5000 کاربر را نیز پشتیبانی میکند. تنها تفاوت سرویس Standard با Enterprise در سطح High Availability می باشد. جائی… Read more →